Pamiętnik (Diary)

 

Niekiedy nie mu­si się wca­le dziać nic sza­lone­go czy też niez­wykłego. God­ny za­pamięta­nia i wspo­mina­nia jest każdy dzień, każda chwila, każda łza i każdy uśmiech.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

Niedziela (Sunday) 22.07.2018

Siedem dni w tygodniu (Seven days a week)

Rzekł Bóg do Mojżesza: „JAM JEST, KTÓRYM JEST (ego sum qui sum)”.

God said to Moses, „I AM WHO IS (ego qui sum)”.

100_0046.JPG

View original post