Boże Ciało (Corpus Christi)

 „Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpł z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6,51)

Warszawa. kościół św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera

 

Modlitwa

Miej czas na to, aby po­myśleć – to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę – to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech – to mu­zyka duszy. 

Matka Teresa z Kalkuty

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Grenadier

XI WARSZAWSKI KONWENT GIER STRATEGICZNYCH
GRENADIER
21–22 V 2016
sobota 12.00–20.00, niedziela 11.00–16.00
WSTĘP WOLNY
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25, Warszawa

KODAK Digital Still Camera

 

Cytadela Warszawskatwierdza w Warszawie. Po upadku powstania listopadowego twierdza była punktem kontrolno-pacyfikacyjnym na całą Warszawę, będącą ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń polskich działaczy narodowych i rewolucjonistów.

Cytadela Warszawska – cmentarz przy Bramie Straceń.

 

Grupy rekonstrukcyjne

 

         Rekonstrukcja pierwszych dni Powstania Warszawskiego – Rzez na Woli.

 

Muzeum Niepodległości

 

Hołd Ruski –  najbardziej ukrywany polski obraz Jana Matejki. 29 października 1611 r. w Warszawie car Rosji Wasyl IV Szujski złożył – klękając, bijąc czołem i całując królewską dłoń – hołd siedzącemu na tronie Zygmuntowi III Wazie

hold-ruski

 Rekonstrukcja Hołdu Ruskiego

 

Według niektórych źródeł wszystkie forty łączone były z Cytadelą poternami (tunelami). Podstawy do takich twierdzeń dają istniejąca do dzisiaj poterna prowadząca do zburzonego w okresie międzywojennym Fortu Gieorgija oraz system tuneli kontrminowych i komunikacyjnych wokół Fortu Władimira.

 

Zespół  FABRYKA w Cytadeli

KODAK Digital Still Camera

 

 

I jeszcze ogłoszenie…

KODAK Digital Still Camera