Dotykamy nieba (We touch the sky)

1/100 sekundy2

W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba…

para i księżyc.jpg

***

ta­kiej czułości mi trze­ba 
co kwit­nie w dłoniach

bez przer­wy na jesień

czułości 
której og­nisko roz­pa­lają us­ta twoje
na moich wzgórkach tkliwych

do­tyku 
co wzbiera mi falą

i ra­mion rozłożystych
gdzie sko­na tęskno­ta moja

Autor: Onejka

Foto Jolanta Kalinowska

View original post