Pierwsze wrażenie (First impression)

Nig­dy nie ma się dru­giej okaz­ji, żeby zro­bić pier­wsze wrażenie. 

Andrzej Sapkowski

 

Miłośnicy muzyki

God­ność ar­tysty tkwi w obo­wiązku ciągłego roz­budza­nia w ludziach umiejętności zachwy­tu.
Marc Chagall

KODAK Digital Still Camera