Jesień (Autumn)

Jesień, blakną ko­lory w za­pachu wspomnień…

Autumn, fading colors in the scent of memories …

 KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Na strychu (In the attic)

 

Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń.

Harlan Coben 

KODAK Digital Still Camera

Woalka z cienia utkana

„A ten ka­pelusz z woalką ? Miałam go raz na głowie, kiedy On od­chodził ode mnie. Czy Go kochałam ? Ka­pelusz ? Nie… Je­go ? Na­dal kocham… A ka­pelusz ? Ka­pelusz zaw­sze będzie mi o Nim przypominał…”

KODAK Digital Still Camera

Rozbiórka

Spychacze zniszczą dom po domu, zrównają z ziemią każdą ścianę. Zostawią goły plac, gotowy pod nowe budynki. Przyjdą nowi ludzie. Przyniosą swoje nowe myśli. Nie będzie wspomnień, nie będzie pamięci.

Wojciech Tochman 

KODAK Digital Still Camera

Na zdjęciu, dawny Dom Handlowy „Smyk”, w trakcie rozbórki.