Tunel

KODAK Digital Still Camera

Drzwi

„Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?
Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic, co by ci oświet­liło drogę…”

79e7bc4e968f66b7bda40bfced11d3ed20

Madame

Od  wielu już lat przychodząc na grób mojego Taty zaglądam także do „mojej Madam”. Nic o niej nie wiem, nie wiem kim była, a jednak coś mnie kiedyś przywiodło w to nieco zapomniane miejsce na cmentarzu. Czuję, że to moja Madame sama mnie tu przyprowadziła. Dlaczego mnie? Po co? Nie umiem tego wytłumaczyć. Nie wiem.  Ale wierzę, że kiedyś, gdy i ja znajdę się po tamtej stronie, Madame mi to sama wyjaśni…

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera