Fotele

„Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie…”

Agnieszka Osiecka

„I miss you across the table at which we sit, I miss the chair on the chair beside the theater or the cinema…”

KODAK Digital Still Camera

Mała kawiarenka

„Na Krakowskim, w kawiarni, w zadymionej sali
Na estradzie niewielkiej, codziennie wieczorem
jacyś młodzi poeci wiersze swe czytali
I uciszał się nagle tłum „Pod Pikadorem”,
I szumiały muz skrzydła w małej kawiarence,
Gdy Lechoń kartkę z wierszem w drżącej trzymał ręce.”

Antoni Słonimski

Na zdjęciu: Kawiarenka na ulicy Próżnej, w Warszawie.

328