Uśmiech

„Naj­piękniej­sze ob­licze świata to te widziane ocza­mi uśmie­chnięte­go dziecka.” 

KODAK Digital Still Camera