Światło (Light)

Mówi się wiele o oświece­niu i prag­nie więcej światła. Mój Boże, cóż jed­nak po­może światło, gdy ludzie al­bo w ogóle nie mają oczu, al­bo (na­wet jeśli je mają) świado­mie wyrze­kają się patrzenia. 

Georg Christph Lichtenberg

KODAK Digital Still Camera

 

KODAK Digital Still Camera

Poranek

„I nas­tał ra­nek, za­powiadający piękny, słoneczny dzień. Światło zaczęło wyg­ry­wać z mro­kiem, który jeszcze chwilę te­mu tu­lił w swym objęciu całe mias­to…”album 217