Skwer (Square)

KODAK Digital Still Camera

Ławka

Lu­bię tak cza­sem po­sie­dzieć sa­mot­nie, całkiem bez sen­su po­sie­dzieć na ławce…Bp4pNPPIcAAT3Wb