Wielki Piątek

„Całując Chrystusa, całujemy wszystkie rany świata, rany całej ludzkości, te otrzymane i te zadane, te, które nam zadano, i te, które myśmy zadali innym. Co więcej, całując Chrystusa, całujemy także nasze własne rany, a więc te, które po-zostawił na nas brak miłości okazany nam przez innych”

Marco Ivan Rupnik.

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/547761,wielki-piatek-calujac-chrystusa-calujemy-takze-nasze-wlasne-rany,id,t.html

1fd8414b92e7242ca1e08f05180f7dbc,2,0

Photo: Jolanta Kalinowska