Posąg

„Chcieli­byśmy, by bliźni na­si by­li jak te posągi ze spiżu, z mar­mu­ru al­bo z be­tonu. A oni ta­cy ja my: z gli­ny. Tyl­ko trochę w nich szlachet­ne­go kruszcu. I przyrze­kają, a po­tem nie dot­rzy­mują. I są wier­ni, a po­tem od­chodzą. I kochają, a po­tem zdradzają. I są cy­niczni we dnie, a płaczą po no­cach. Upa­dają, i zno­wu się pod­noszą.”

Mieczysław Maliński

KODAK Digital Still Camera