Pierwsze wrażenie (First impression)

Nig­dy nie ma się dru­giej okaz­ji, żeby zro­bić pier­wsze wrażenie. 

Andrzej Sapkowski