Złoty pył (Gold dust)

I nag­le wi­ruje nieboskłon, złoty pył kręgi lśniące zatacza…

 

KODAK Digital Still Camera

Drzwi

„Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?
Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic, co by ci oświet­liło drogę…”

79e7bc4e968f66b7bda40bfced11d3ed20

Cud

„Każda nadzieja jest inna i każdy niepokój. Każda odwaga i każdy strach jest odmienny.

I zmierzch jest odmienny w każdej duszy i świt się inaczej dzieje.

Bóg się rozsiał cudem odmiennym”.

 

Ks. Alojzy Hennel

 

chmura