Wesołych Świąt Wielkiej Nocy (Happy Easter)

 

„Wielkanoc, to nadzieja, nadzieja na zmartwychwstanie, na nowe życie, na nowy świat, który jest wszędzie tam, gdzie człowiek kocha.
„Gdy mówisz – Kocham – to znaczy „TY nie umrzesz”.

To nadzieja na wyzwolenie człowieka z lęku. Chrystus po Zmartwychwstaniu mówił wiele razy do swoich uczniów – „Nie bójcie się! Nie lękajcie się!” Ostatnie Jego słowa na krzyżu nie są słowami śmierci ale słowami życia, nie są słowami zemsty wobec prześladowców i zdrajców, ale słowami miłości i przebaczenia.

Te dni świąteczne mogą być dla nas okazją do życiowych zmian,
Oby ta WielkaNoc obudziła w nas miłość i szacunek dla drugiego człowieka, a potem tak, jak napisał .Fiodor Dostojewski w „Bracia Karamazow”…
„Na pewno zmartwychwstaniemy, na pewno się zobaczymy i wesoło, radośnie opowiemy sobie nawzajem, co było”. Choćby każdy po swojemu, w swym języku, w swej religii i kulturze…”

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!

 

wielkanoc

KODAK Digital Still Camera

nadzieja-dziecko-52691931

 

Anioł od marzeń

„Każde­go dnia, kiedy kładziesz się spać, Anioł siada na pa­rape­cie po­koju. Gdy zaczy­nasz śnić o swoich marze­niach – mniej­szych i większych – zabiera je od Ciebie i trzy­mając je de­likat­nie w dłoniach, le­ci do nieba, by tam zos­ta­wić Two­je naj­piękniej­sze sny. Po­tem otacza je troską i nadzieją, a na ko­niec dmucha na nie wiarą. Sny zaczy­nają świecić, a Anioł wra­ca do człowieka, by pil­no­wać go do końca no­cy. Każda po­jawiająca się gwiaz­da oz­nacza marze­nie ko­goś z nas. Świeci, przy­pomi­nając człowieko­wi o tym, że ma marze­nia.”

KODAK Digital Still Camera

Słowo

Słowo wiary i nadziei jest słowem świadectwa. Z wiarą jest jak ze światłem. Od jednego płomyka można zapalić ogromną liczbę świec. Siła słowa jest wielka.(…) Wierzę, że potrafi ono, na dalszą metę, wiele zmienić w ludzkim życiu. Gdy zmienia się jeden człowiek, świat staje się bardziej ludzki, bardziej przyjazny ludziom i Bogu.

Wacław Hryniewicz

KODAK Digital Still Camera