Bukiet

No więc ona mówiła, że wyszła te­go dnia z bu­kietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie od­na­lazł i gdy­by tak się nie stało, ot­rułaby się, bo jej życie było poz­ba­wione sensu. 

Michaił Afanasjewicz Bułhakow

warszawiacy57