Zza okularów

KODAK Digital Still Camera

Woalka z cienia utkana

„A ten ka­pelusz z woalką ? Miałam go raz na głowie, kiedy On od­chodził ode mnie. Czy Go kochałam ? Ka­pelusz ? Nie… Je­go ? Na­dal kocham… A ka­pelusz ? Ka­pelusz zaw­sze będzie mi o Nim przypominał…”

KODAK Digital Still Camera