Delikatność

 „De­likat­ność czy­ni Cię słab­szym, ale o ileż bar­dziej wyjątkowym”.

1510493_1614328742147146_7544805367779223320_n