Małe artystki

Do sztuki malarskiej dochodzi się ciągłym rysowaniem i malowaniem.

– Galileusz

warszawiacy98