Anioł

„Ser­cem od­najduje drogę, by chodzić po ziemi, a do­tykać nieba.”

Adnachiel

KODAK Digital Still Camera