Magdalena Sokalska

Magdalena Sokalska (skrzypce)

Warszawa,  Park Sowińskiego

KODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still CameraKODAK Digital Still Camera