Ptak na drucie (Bird on the wire)

Drze­wa po­woli zrzu­cają szatę
pta­ki od­le­ciały w da­lekie kra­je 
niebo na prze­mian błękitno-szare
je­sień nastaje

KODAK Digital Still Camera