Kręgi na wodzie (Circles on the water)

Malowane obiektywem

Pozostaje po nas tylko kilka kręgów na wodzie, które pojawiają się na chwilę, a potem znikają. Tak jakby nigdy ich nie było. Jakby nas nigdy tu nie było. 

Jo Nesbø – Krew na śniegu

Only a few circles remain on the water, which appear for a moment, then disappear. As if they were never there. As if we’ve never been here.

KODAK Digital Still Camera

View original post