Posyłam anioła przed tobą

„I am sending an angel before you to protect you on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you”.

Exodus 23,20

Malowane obiektywem

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”.

Biblia TysiącleciaKsięga Wyjścia 23,20

anioł prowadzi4

View original post