Wyryłem cię na moich dłoniach

„Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na moich dłoniach” 

„I will not forget you, behold, I have carved you on my hands”  (Is 49, 14-16)

„Bóg nie jest w stanie o nas zapomnieć. Nawet gdyby chciał. Każdego z nas wyrył sobie na dłoniach. By nie zapomnieć. Imię każdego z nas pali Go na rękach. Nieustannie”.

drzewo