Cel

„Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga.”

Leopold Staff

bóg1

 

Muminek

„Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie”.

Tove Jansson – Muminki

 

KODAK Digital Still Camera