Cud narodzin (Miracle of birth)

„Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kontrakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie”.

Jonathan Carroll

cud narodzin

Foto: Jolanta Kalinowska