Knock-knock

„Bóg cię poprowadzi, czasem bardzo niepozornymi znakami. Gdy usłyszysz, że puka do drzwi, musisz tylko otworzyć, bo klamka jest od wewnątrz, a On nie ma natury włamywacza”.

„God will guide you, sometimes very inconsequential signs. When you hear him knocking at the door, you just have to open, because the door handle is from the inside, and He does not have the nature of the burglar.”

 

Szymon Hołownia

 

chrystus pod drzwiami.jpg