Walentynki (Valentine’s Day)

KODAK Digital Still Camera