Drzwi

„Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?
Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic, co by ci oświet­liło drogę…”

79e7bc4e968f66b7bda40bfced11d3ed20