Za szybą (Behind the glass)

KODAK Digital Still Camera

Jesień (Autumn)

Jesień, blakną ko­lory w za­pachu wspomnień…

Autumn, fading colors in the scent of memories …

 KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera