Zaczytany

„Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać”

Cycero

KODAK Digital Still Camera

Poranek

„I nas­tał ra­nek, za­powiadający piękny, słoneczny dzień. Światło zaczęło wyg­ry­wać z mro­kiem, który jeszcze chwilę te­mu tu­lił w swym objęciu całe mias­to…”album 217