Smuga

Człowiek żyje z jakąś smugą cienia,
żyje także z jakąś smugą światła.
Światło przechodzi w cień,
cień w światło.  

Karol Wojtyła      

79e7bc4e968f66b7bda40bfced11d3ed,2,0