Mur

Smu­tek to naj­dziw­niej­sze z uczuć: czy­ni nas bez­radny­mi. Jest jak ok­no ot­warte wbrew naszej wo­li – przy nim można tyl­ko dy­gotać z zim­na. Z cza­sem jed­nak ot­wiera się rzadziej i rzadziej, aż wreszcie całko­wicie sta­pia się z murem. 

Artur Goldenalbum 353

„Portret damy”

Anja Choluy – fotografka, członkini National Assotiation of Proffessional Child Photographers, artystka, której pasją jest fotografowanie ludzkich emocji.

fotografia-licytowanaTo jedno z jej zdjęć  pt. „Portret damy” – owoc podróży artystki do Kenii.

„Szliśmy drogą, a Oni budowali dom. Ona siedząc na stercie kamieni trzymała się za brzuch. 5 miesiąc ciąży. Stał szkielet tego domu – z patyków. On chwytając ją dumnie za korale powiedział: „To jest dama”. Ucieszyłam się i szybko opowiedziałam jej kim w języku polskim jest „dama”. I wtedy Ona dała mu to spojrzenie.”

 

 

Korzenie

Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo.

Jacek Kaczmarski

korzeń