Seth Casteel – fotograf nurkujących czworonogów

„Codziennie walczę o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Mimo, że moja praca jest moją pasją, nie chcę trzymać aparatu w ręku 24 godziny na dobę. Czasami po prostu chcesz wyjść na zewnątrz i doświadczać świata nie przez obiektyw. Ale wtedy czuję się winny, bo widzę niesamowite okazje na doskonałe ujęcia! Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnąłem do tej pory, ale zawsze zastanawiam się, czy mogłem osiągnąć jeszcze więcej?”

Seth Casteel przed wykonaniem słynnego zestawu zdjęć czworonogów nurkujących po piłki był „zwykłym” fotografem. Obecnie nie może opędzić się od zleceń, zwłaszcza tych związanych z portretowaniem zwierząt.

Seria zdjęć psów stała się, można powiedzieć, globalnym fenomenem. Od 9 lutego 2012 roku zdjęcia pojawiają się na Reddicie, Facebooku, Google+, a także w innych serwisach społecznościowych oraz stronach typu 9gag czy polski Kwejk. W ciągu miesiąca od publikacji ponad tysiąc osób poprosiło Casteela o sportretowanie ich zwierzaków. Do dziś wydawnictwa walczą o prawo wydania jego podwodnych fotografii w formie albumu. O sukcesie Setha pisały też największe amerykańskie gazety, takie jak The New York Times czy Good Morning America.
Świat Obrazu.pl

Co oznacza słowo „fotografia”?

Co do­słow­nie oznacza słowo „fo­to­gra­fia­”?

Ry­so­wa­nie świa­tłem. Słowo fo­to­gra­fia po­cho­dzi od grec­kich photos („świa­tło­”) i graphe („ry­so­wa­nie­”). Terminu tego po raz pierw­szy użył Her­cu­les Flo­ren­ce, fran­cu­ski malarz i wy­na­laz­ca, opi­su­jąc tech­ni­kę ro­bie­nia zdjęć w swoim pa­mięt­ni­ku.

Julia Margaret Cameron – autorka portretów i zdjęć rodzajowych.

„Pragnęłam utrwalić wszelkie przejawy piękna, jakie pojawiły się przede mną, i wreszcie pragnienie to zostało spełnione.”

Julia Margaret Cameron na swoje 48 urodziny dostała od córki aparat fotograficzny. Wcześniej nie zajmowała się sztuką – była przykładową „żoną i matką”. Sporo od niej starszy mąż był sędzią i piastował wysokie sądowe stanowiska w kolonii brytyjskiej w Indiach. Z Kalkuty do Londynu państwo Cameron przenieśli się dopiero, gdy sędzia przeszedł na emeryturę. Wtedy to właśnie jego żona zaczęła robić zdjęcia. Już po roku została członkinią Photographic Societies of London and Scotland, stała się po prostu sławna.

Fotografie Julii Margaret Cameron to głównie portrety znanych osób, ale też rodziny i dzieci, wszystkie zrobione są w podobnym stylu. Cameron używała obiektywu o krótkiej ogniskowej, stosowała bardzo małą głębię ostrości i charakterystyczne, rozproszone oświetlenie. Jej modele i modelki poddani są też lekkiej charakteryzacji – noszą powłóczyste stroje, kobiety mają zawsze rozpuszczone włosy, a wszyscy odznaczają się rozmarzonym, jakby nieobecnym spojrzeniem. Tym samym fotografie Julii Margaret Cameron są jak odrealnione obrazy ze snu, są nastrojowe, subtelne, poetyckie.
Świat Obrazu pl.